Przygotowania rodzin pszczelich do zimowli . – https://naszepasieki.org
https://naszepasieki.org